ระดับความดันปกติอยู่ที่เท่าไร

ระดับความดันปกติคือเท่าไร

ระดับความดันปกติของคนทั่วไป ควรจะมีความดันตัวบน (systolic blood pressure) ซึ่งก็คือความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่าง (diastolic blood pressure) ซึ่งก็คือความดันเลือดในช่วงที่หัวใจคลายตัว ไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท โดยเรียกโดยรวมสั้นๆที่เรามักจะได้ยินคุณหมอหรือคุณพยาบาลพูดกันว่า “120/80” ซึ่งก็คือระดับความดันปกติของมนุษย์นี่เอง

ตารางค่าความดันโลหิตปกติ และความดันโลหิตสูง

ตารางแสดงค่าความดันโลหิตปกติและสูง

การอ่านค่าความดันจากตารางค่าความดันโลหิต

ในการอ่านค่าความดันนั้น เมื่อมีค่าความดันไม่ว่าจะเป็นความดันตัวบน หรือความดันตัวล่าง ตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตามตารางข้างต้นแล้ว ก็ถือว่ามีความดันสูงอยู่ในช่วงนั้นๆแล้ว เช่น วัดความดันเลือดแล้วอ่านค่าได้ 140/80 เห็นว่า ค่าความดันตัวบนอยู่ในช่วงความดันโลหิตสูงระดับ 1 โดยถึงแม้ความดันตัวล่างจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็ตาม แต่ก็ยังเข้าข่ายว่าเป็นผู้ที่เป็นโรคความดันสูงแล้ว

หรืออีกกรณีเช่น วัดความดันได้ 120/90 เมื่อดูจากตารางค่าความดันโลหิตข้างต้นก็จะเห็นว่า ความดันตัวบนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริง แต่ว่าความดันตัวล่างสูงอยู่ในระดับความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 ซึ่งในกรณีนี้ ก็ถือว่าเป็นโรคความดันสูงแล้ว ควรปรึกษาแพทย์ พร้อมทั้งควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความดันโลหิตลงโดยเร็ว

ระดับความดันปกติเท่าไร-ความดันของผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน-120-80

ทำไมจึงต้องรักษาค่าความดันให้อยู่ในระดับปกติ

สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดสอบและพบว่า เมื่อมีความดันเลือดเกินกว่า 130/90 ขึ้นไป จะส่งผลให้หลอดเลือดได้รับความเสียหายแล้ว โดยเมื่อมีความดันสูงสะสมเป็นระยะเวลานาน ก็จะทำให้เกิดโรคภัยอื่นๆตามมาอีกมากมาย ลำพังเพียงโรคความดันเลือดสูงนี้ ก็สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคจอประสาทตาเสื่อมหรือผิดปกติ โรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ ซึ่งแต่ละโรคที่เกิดจากความดันนี้ สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรุนแรง เช่น การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ รวมถึงเสียชีวิต ดังนั้น เราจึงควบคุมระดับความดันเลือดให้อยู่ในระดับความดันปกติไว้ตลอด หลีกเลี่ยงการทานอาหารเค็ม พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียดต่างๆ และออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ

แท็ก: ระดับความดันปกติเท่าไร, ค่าความดันปกติของผู้ใหญ่,ตารางค่าความดันโลหิตปกติ

ความดันเลือดมักจะไม่คงที่ ดังนั้นในการวัดความดัน อาจจะไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดวัดกันวันละหลายๆครั้ง คุณหมอมักจะแนะนำผู้ป่วยความดัน ให้วัดความดันในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนได้สักพัก วันละ 1 ครั้ง และจดค่านั้นไว้ เพื่อประเมินว่าสามารถควบคุมระดับความดันได้ดีเพียงไร ถ้าเพื่อนๆชอบบทความนี้ ก็อย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ ให้กำลังใจผู้เขียนกันนะคะ

 


 

error: Content is protected !!