การอ่านค่าความดันจากเครื่องวัด

การอ่านค่าความดันเลือด

การอ่านค่าความดัน ความดันสูงคือเท่าไรกันแน่?

เวลาที่เราวัดความดันจากเครื่องวัดความดันที่บ้าน จะมีตัวเลขหลักๆทั้งหมด 3 ค่าที่ปรากฏในหน้าจอของเครื่องวัดความดัน การอ่านค่าความดัน ค่าต่างๆที่ได้นั้น จะมีความหมายอย่างไรบ้าง วันนี้ ป่วยให้น้อย.com ขอแชร์วิธีการอ่านค่าจากเครื่องวัดความดันที่บ้าน ให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึงความหมายของค่าต่างๆ ลองดูกันนะคะ

เวลาที่เราวัดความดัน จะได้ค่าความดันออกมาเป็น 2 ค่า คือความดันตัวบน (systolic) และความดันตัวล่าง (diastolic) โดยทั้ง 2 ค่านี้ มีผลต่อการชี้วัดว่าเราเป็นโรคความดันสูงหรือเปล่าทั้ง 2 ค่าเลย โดยแต่ละตัวจะมีความหมายดังนี้

การอ่านค่าความดันตัวบน (systolic)

เป็นค่าที่แสดงถึงแรงดันที่หัวใจบีบตัวและส่งเลือดออกไปเลี้ยงตามเส้นเลือดแดงทั้งหมดในร่างกาย สังเกตได้ว่า ผู้ที่เป็นโรคไขมันอุดตันหรือมีปริมาณไขมันเกาะตามหลอดเลือดมาก ความดันก็จะสูงด้วย นั่นก็เพราะว่า ไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดนั้น ทำให้ช่องที่เลือดจะผ่านไปได้มันเล็กลง ดังนั้นหัวใจก็ต้องใช้แรงดันที่มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถส่งต่อเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบ

“การอ่านค่าความดันตัวบน (systolic) ของคนปกติจะไม่ควรเกิน 120 มิลลิเมตรปรอท”

การอ่านค่าความดันตัวล่าง (diastolic)

ค่าความดันตัวล่าง เป็นค่าที่แสดงถึงแรงดันในเลือด ขณะที่หัวใจพักการบีบตัวลงหรือเมื่อหัวใจคลายตัวลง

“โดยในการอ่านค่าความดันตัวล่างนี้ คนปกติไม่ควรเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท”

ดังนั้น ในบุคคลทั่วไป ความดันที่อ่านได้ ควรจะไม่เกิน 120/80 จึงจะเรียกว่าความดันปกติ


เมื่อไรที่เรียกว่าความดันสูง?

ในการอ่านค่าความดันนั้น มีหลักการในการอ่านค่าอยู่หลายวิธี บางวิธีก็จะใช้ช่วงอายุ มาบวก 100 เพื่อหาค่าความดันสูง เช่น อายุ 50 ก็นำมาบวก 100 จะได้ 150 นั่นก็คือค่าความดันตัวบนไม่ควรเกิน 150 เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2546 ทางสมาคมโรคหัวใจของอเมริกา ได้ประกาศกฎเกณฑ์เพื่อใช้ตีความของโรคความดันสูง ว่าค่าความดันตัวบนเกิน 140 และค่าความดันตัวล่างเกิน 90 โดยถ้าอ่านค่าความดันจากเครื่องวัดได้เกิน เพียงค่าใดค่าหนึ่ง ก็จัดอยู่ในกลุ่มเป็นโรคความดันสูงแล้ว

การวัดความดันและการอ่านค่า

แต่ในปี 2017 นี้ ทางสมาคมโรคหัวใจของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศกฎเกณฑ์คำนิยามของโรคความดันสูงใหม่  จากเดินที่กำหนดไว้ 140/90 มาเป็น 130/80 มิลลิเมตรปรอท โดยอ้างอิงจากผลการทดลองที่สรุปผลว่า หลอดเลือดจะเริ่มได้รับความเสียหาย  เมื่อมีความดันอยู่ที่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

ดังนั้นหากจะอิงตามมาตรฐานที่สมาคมโรคหัวใจกำหนดไว้นี้ ในการอ่านค่าความดัน

เมื่ออ่านค่าความดันตัวบนสูงเกิน 130 และความดันตัวล่างเกิน 80 ขึ้นไป ก็จะเรียกว่ามีความดันที่สูงแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมโรคหัวใจของทางอเมริกา ก็ให้แนวทางของผู้ที่มีความดันเกินกว่า 130/80 แต่ยังไม่ถึง 140/90 ไว้ว่า คนในกลุ่มนี้ ยังไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาแต่อย่างใด แต่เป็นเหมือนกับไฟเหลือง ที่เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าให้ต้องลดความดันโลหิตลงได้แล้ว โดยวิธีในการลดความดันโดยไม่ใช้ยา ก็ได้แก่ การควบคุมเรื่องอาหารการกิน ไม่ทานอาหารที่มีรสเค็มจัด เพิ่มการทานผักผลไม้ และพืชผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง อย่างเช่น ถั่ว มันเทศ อินทผาลัม ฯลฯ และเพิ่มการออกกำลังกายให้ได้ถึง 3-4 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ ลดน้ำหนักลง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดความเครียดลง ซึ่งวิธีเหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีที่ได้ผลดีกับผู้ที่มีความดันสูงมาโดยตลอด

แท็กที่เกี่ยวข้อง: การอ่านค่าความดัน, การอ่านค่าจากเครื่องวัดความดัน, ความดันตัวบน, ความดันตัวล่าง, การอ่านค่าความดันต่ำ, การอ่านค่าความดันสูง


โรคความดันสูง เป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่มีโอกาสเป็นได้ง่ายมาก โดยถ้าใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่สมาคมโรคหัวใจใช้แล้ว พลเมืองกว่า 40% ของอเมริกาก็อยู่ในคำนิยามของผู้เป็นโรคความดันสูง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆ ดังนั้นเราควรหมั่นออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆ ด้วยกันนะคะ ในส่วนของหัวข้อ “การอ่านค่าความดัน” ก็จบลงแค่นี้ ถ้าเพื่อนๆถูกใจ อย่าลืมช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยนะคะ

error: Content is protected !!